Zapraszamy na szkolenie KORP 5 maja 2018 w Płocku, ul. Misjonarska 22 .

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, opiekunów świetlic środowiskowych, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.   więcej

Zapraszamy na szkolenie KOLD 2 września 2018 w Płocku, ul. Misjonarska 22.

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.   więcej