“Terapia szansą na samodzielność”

Terapia Szansą na samodzielność

PROJEKT „TERAPIA SZANSĄNA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w tym
niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną,
komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną.

plakat_fundusz_celowy_OBLICZA ZYCIA

Oświadczenia

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie do projektu

Wyrażenie zgody

Karta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Działanie to adresowane jest do dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich m.in. z wadą słuchu, wzroku i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, ze schorzeniami neurologicznymi psychicznymi oraz osób z autyzmem z orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniem niepełnosprawności.

W projekcie  przewidziany jest udział 30 beneficjentów w tym 25 dzieci niepełnosprawne oraz 5 osób dorosłych niepełnosprawnych w każdym roku realizacji projektu. Projekt ma charakter lokalny, skierowany jest do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Terminy realizacji projektu:

01.04.2022r- 31.03.2023r.
01.04.2023r-31.03.2024r.
01.04.2024r-31.03.2025r.

Szczegóły projektu

“Terapia szansą na samodzielność”