Harmonogram zajęć dotyczący projektu „Terapia Szansą na samodzielność”

PROJEKT „TERAPIA SZANSĄNA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną.