“Terapia szansą na samodzielność”

Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych.