Skip to content

Fundacji Osób Wykluczonych
„Oblicza Życia”

Aktualny projekt

PFRON

„TERAPIA SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ”

Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną…

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Informacje