Terapia Szansą na samodzielność III edycja 01.04.2024r.-31.03.2025r.

PROJEKT „TERAPIA SZANSĄNA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób
niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć
indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, komunikacyjną,
fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną.

Oświadczenia

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie do projektu

Wyrażenie zgody

Karta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Działanie to adresowane jest do dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich m.in. z wadą słuchu, wzroku i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, ze schorzeniami neurologicznymi psychicznymi oraz osób z autyzmem z orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniem niepełnosprawności.

W projekcie  przewidziany jest udział 30 beneficjentów w tym 25 dzieci niepełnosprawne oraz 5 osób dorosłych niepełnosprawnych w każdym roku realizacji projektu. Projekt ma charakter lokalny, skierowany jest do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Terminy realizacji projektu:

Szczegóły projektu